Zapojení MŠ do dotačních programů

Dotační program – ,,My v to Jihočechy nenecháme!“ – Podpora rodin s dětmi od 3 do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity

V rámci tohoto programu jsme podpořili jedno dítě v oblasti platby stravného.

Digitalizujeme školu – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU (4)

V rámci tohoto programu jsme zakoupili digitální pomůcky pro děti všech věkových skupin.