Mateřská škola Božetice je jednotřídní vesnická školka.

Kapacita školky je 27 dětí. Třída se naplňuje do počtu 24 dětí. Důvodem je docházka dětí ve věku 2 let.

Třída je věkově heterogenní a vzdělávají se zde děti již od 2 do 6 let (popř. do 7 let – odklad školní docházky). Školku navštěvují děti nejen z Božetic, ale i z širokého okolí, což nás velice těší.

Otevírací doba je od 6:30 do 16:00 hod.

Součástí mateřské školy je školní jídelna.

Jedná se o jednopatrovou budovu, která byla postavena občany v akci „Z“ a slavnostně otevřena 31.8.1980. Samotné předškolní vzdělávání má ale v Božeticích mnohem starší kořeny, datuje se až k roku 1947.

Samotná budova školky je situována v klidném prostředí vesnice Božetice.

Obklopuje ji rozlehlá zahrada, která skýtá dětem jak zdravé životní prostředí, tak i dostatek prostoru pro pohyb a vlastní hru. Zde děti získávají kladný vztah k živé i neživé přírodě a také k činnostem souvisejícím s celoroční péčí o zahradu. Velice oblíbený je bylinkový záhonek, který děti hojně využívají ke své hře. Areál školky disponuje také asfaltovou silnicí a asfaltovou plochou určenou pro dětské hry, velkým pískovištěm se zastíněním, domečkem na hraní, houpačkami, skluzavkami, kolotočem a pružinovými houpadly. Je zde vybudován i smyslový chodník, který děti využívají v teplých dnech. Součástí zahrady je i terénní dráha pro dětská odstrkovadla a koloběžky. Dále uměle vytvořený kopec, který je určený pro zimní radovánky a k celoročnímu pozorování okolí školky. Stín na zahradě zajišťují dřevěné přístřešky a vrbová chýše, dále různé látkové přístřešky sloužící jako stany.

V suterénu školky se nachází sklad hraček a sportovního vybavení. Dále malé třídy určené k tvoření a hře při horkých letních dnech nebo při nepřízni počasí. Děti zde mají k dispozici sociální zařízení a velkou umývárnu.

V patře se nachází vstupní prostory, prostorná šatna s novým nábytkem, umývárna a toalety. Dále vesele vymalovaná a vyzdobená třída se stolečky určenými ke hře a stravování. Herna s kobercem slouží ke hře, ale i k odpolednímu odpočinku na lehátkách. Je vybavena různými hračkami, kuchyňkou, obchodem, domečkem, dětskou knihovničkou, dětskou sedací soupravou, pianem a televizní obrazovkou s připojením na internet.

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Mateřská škola je zpravidla první vzdělávací institucí, do které děti přicházejí.  Vzpomínky na ní tak tvoří často úplně ty první, které se nám vybavují i v pozdějším věku a v dospělosti. Proto je prvořadým úkolem, zajistit prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně a spokojeně. Chceme ve školce zajistit především podmínky pro přirozený rozvoj dětí, podporovat přátelské chování a kamarádské vztahy mezi dětmi, naučit děti správnému chování ve skupině, efektivnímu řešení sporů, zvládat komunikaci s dospělými i dětskými kamarády.

Hodně využíváme prostředí venkova, ve kterém se školka nachází. V poslední době se vytrácí přirozená a každodenní touha po pobytu v přírodě. Proto je dnes kladen velký důraz na prostředí, ve kterém dítě tráví svůj volný čas. Dnešní děti často mají velmi omezené možnosti pobývat denně v přírodním prostředí a mít možnost dle svého přání experimentovat a tvořit.

Školka jim může tyto možnosti částečně nahradit. Ať je to pobyt na školní zahradě nebo vycházky do přírody a okolí.