Jídelna

Vedoucí školní jídelny, kuchařka a školnice:

Pavlína Zemanová

Přihlašování a odhlašování dětí telefonicky nebo SMS zprávou na čísle: 

775 373 500     nebo     382 581 436

Přihlášky a odhlášky stravného

Přihlášky a odhlášky stravného provádějte den předem.

Pokud nebude dítě odhlášeno bude mu oběd v daný den účtován.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

§4 Stravování – Je-li dítě přítomno v mateřské škole v době podávání jídla stravuje se vždy.

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

  §4 vymezuje rozsah služeb školního stravování

odst. 9. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. V tomto okamžiku vzniká nárok na vyzvednutí oběda – žádejte u paní kuchařky v době od 11,15 hod do 11.30 hod.