Dovednosti nutné pro přijetí

Dovednosti nutné pro přijetí

Co by mělo vaše dítě umět:

  • základy slušného chování – pozdravit, poprosit, poděkovat, respektovat pokyny dospělého
  • spolupracovat při úklidu
  • umýt si ruce
  • používat WC
  • najíst se
  • používat kapesník, umět se vysmrkat
  • svléknout a obléknout si jednoduché části oblečení

Mateřská škola má pestrý program, který přispívá k harmonickému rozvoji dítěte.
Vzdělávací obsah je obohacen celoškolními doplňkovými programy, do kterých jsou zapojeny všechny děti – environmentální program, divadlo.