Jak ulehčit vstup do mateřské školky

Jak můžeme našemu dítěti ulehčit nástup do Mateřské školy?

Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky chodí rádo. Vyhněte se negativním popisům, např.: „Tam tě naučí poslouchat.“, „Tam se s tebou nikdo dohadovat nebude.“ apod.

Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. za kulturou, s partnerem na večeři nebo do práce,  láskyplně a s jistotou vašemu dítěti řekněte, že odcházíte, ale ujistěte ho, že se vždy vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu a dítěti nesdělit důvod a nutnost vašeho odchodu Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

Veďte dítě k samostatnosti, zvláště k hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod. Paní učitelky se sebeobsluhou  vždy dětem rády pomohou, ale mít sebedůvěru v to, že to umím sám je pro dítě velice dobré.

Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu: „Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. nenechte se dítětem vydírat. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem. Domluvte si doma postup, který budete pravidelně při příchodu do školky dělat. Ať si dítě v klidu řekne jak bude ranní odloučení při předávání do školky probíhat a pokud je reálné, tak ho pravidelně dodržujte. Pravidelné rituály jsou pro ítě velice důležité.

Dejte dítěti s sebou něco důvěrného např. oblíbenou hračku, plyšáka, fotografii apod.

Plňte své sliby – když řekněte, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítěte jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problémy.

Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte. V naší školce je přítomnost rodiče v prvních dnech docházky velice vítaná a osvědčená. Rodiče na začátku chodí s dítětem do školky a čas strávený v kolektivu se postupně prodlužuje.Postupně rodiče na delší čas odcházejí a dítě ví,že vždy po určité době přijdou a vezmou si ho domů (vždy ale sdělit důvod odchodu – např. vaření obědu, pečení koláče, nákup, cesta na úřad atd.).

Tak se u většiny dětí obejde adaptace bez slziček všech – dětí i maminek.