Důležitá sdělení

Informace pro rodiče v souvislosti s nákazou COVID – 19

(připomenutí již známých věcí všem rodičům)

 

Veškerá opatření, která ředitelka Mateřské školy Božetice v souvislosti s nákazou COVID-19 učinila nebo činní, jsou vždy projednána a odsouhlasena zřizovatelem.

Přijatá opatření byla a budou vždy v zájmu zdraví docházejících dětí, jejich rodin a zaměstnanců Mateřské školy.

Zkrácení otevírací doby o 1,5 hodiny pouze v týdnu od 2.11.2020 do 6.11.2020 bylo rovněž schváleno zřizovatelem, jak bylo již na sdělení uvedeno. Školka byla tři týdny otevřena jen díky obětavosti zaměstnanců školky, kteří zajistili provoz i přes pracovní neschopnost dvou zaměstnanců. Ředitelka mohla školku v tomto případě uzavřít a rodiče by byli nuceni zajistit si pro své děti hlídání.

Veškeré zjišťované informace týkající se nákazy COVID – 19 jsou vždy za účelem zamezení dalšího šíření nákazy a předcházení uzavření Mateřské školy Božetice. Děkujeme všem rodičům, kteří nám poskytují pravdivé informace, což velice oceňujeme.

Veškerá opatření byla vždy činěna v dobré víře a v zájmu nás všech, jmenovitě všech dětí a jejich rodin, zaměstnanců a jejich blízkých a samozřejmě i občanů obce Božetice.

 

 

V Božeticích 11.12.2020                                             Bc. Blanka Shorná

ředitelka MŠ Božetice